WO052

  • Oltenia Loop pile Wilton
  • 100% wool
  • Dyed to colour
  • 27″ narrow width wilton
  • Download image

WO052

  • Oltenia Loop pile Wilton
  • 100% wool
  • Dyed to colour
  • 27″ narrow width wilton
  • Download image